Gæsteordning

Er din klub med i gæsteordning og er du ikke fra Odense, kan du gratis klatre i vores klub. Er din klub ikke med i ordningen eller er du fra OBK eller OKK, koster det 30 kr. per aften.

Baggrund

For at give medlemmer af klubberne under Dansk Klatreforbund bedre muligheder for at besøge hinandens klatrevægge har Dansk Klatreforbund indført en gæsteordning som beskrevet nedenfor.
Det er frivilligt for en klub om den vil være med i gæsteordningen. En klub kan til- eller afmelde sig ordningen ved at klubben henvender sig til en kontaktperson i Klatreforbundets bestyrelse. Medlemmer i tilmeldte klubber kan besøge klatrevægge tilhørende andre klubber under ordningen når det sker efter de her beskrevne retningslinier.

På klatrevægge uden for et medlems hjemby kan medlemmet klatre som gæst uden at skulle betale særlige afgifter. Storkøbenhavn skal i denne forbindelse betragtes som en by.

Ordningen omfatter toprebning, føring, abseil og bouldering, men behøver ikke at omfatte andre af klubbens faciliteter.
Gæster skal følge lokale ordens- og sikkerhedsregler. Herunder skal gæster respektere åbningstider, arrangementer o. lign. Gæsten må som udgangspunkt selv holde sig orienteret om reglerne.

Hvis et medlem af en klub som gæst overtræder lokale ordens- og sikkerhedsregler skal klubben betragte det med samme alvor som hvis regelbruddet var sket på klubbens egen væg og i grove tilfælde gribe ind med eksklusion e. lign.

Hvis der er en vagt ved klatrevæggen skal gæsten henvende sig til denne inden klatring og dokumentere sit medlemskab af en klub under gæsteordningen. Hvis der ingen vagt er, skal gæsten under klatring bære medlemskort e. lign. for deres hjemklub, så det tydeligt fremgår at det er en gæst.

Man må kun være gæst på en given klatrevæg i begrænset omfang. Hvis det drejer sig om mere end et par besøg kræver det en individuel aftale med klubben.
Se liste over klubber under gæsteordningen på her.