Reb

Klatrerebet er den vigtigste bestanddel ved sikker klatring, hvorfor det også er meget vigtigt at rebet bliver behandlet og efterset ordentligt inden brug.

Moderne klatrereb er fremstillet af nylon efter kernmantel metoden hvor rebet består af en kerne overtrukket af en beskyttende strømpe.

Kernen har cirka 80% af styrken, mens resten sidder i strømpen.

Klatrereb er opbygget så de via dynamik mindsker belastningen ved fald. Deres dynamik afhænger af hvilken type reb det drejer sig om.

Rebtyper

Enkeltreb

Har typisk en diameter på 10,5 mm man kan variere meget. De tyndeste enkeltreb har en diameter omkring 9mm.

Anvendes til toprebsklatring og førstemandsklatring

Halv reb

Har typisk en diameter på 9mm, men ses ned til omkring 8mm. Der anvendes altid 2 halvreb sammen og disse kan klippes i samme eller separate karabiner. Dette giver mulighed for at få et mindre rebtræk på klipperuter. Desuden mindskes fangrykket på sikringspunkterne, men kan også medføre et længere fald. Ved at klatre med halvreb kan der abseiles dobbelt så langt som ved brug af enkeltreb.

Der kræves yderligere instruktion for at anvende halvreb korrekt.

Tvillinge reb

Har mindre diameter end halvreb og skal altid klippes i samme karabin. Rebtypen anvendes ikke ofte længere, da halvreb i dag kan laves i samme diameter.

Der kræves yderligere instruktion for at anvende tvillingereb korrekt.

Derudover findes der statiske (eller halvdynamiske) reb, der primært anvendes til abseil og andet rebarbejde. Må aldrig anvendes til toprebs- og førstemandsklatring

For at undgå skader på rebet er det vigtigt at behandle det med respekt.

Brug så vidt muligt altid et rebunderlag så rebet lægges på jorden, da sand og andet skidt kan trænge ind i kernen og forsage slitage på fibrene.
Undgå at træde på rebet af ovenstående årsag (specielt med steigeisen).
Undgå er rebet kører over skarpe kanter. Typisk et problem ved klatring på klipper hvor rebet gentagne gange kører frem og tilbage over det samme punkt.
Undgå hurtige abseil og nedfiringer der får bremsen til at blive meget varm. Dette kan medføre smelteskader på rebet hvis ikke bremsen hurtigt fjernes. Nylon har et meget lavt smeltepunkt.
Udsæt aldrig rebet for ”farlige stoffter” (se liste under punktet ”Materialer”).
UIAA advarer mod at foretage egne midtermarkeringer, med stoffer der ikke er godkendt af rebfabrikanten, da dette kan mindske styrken kraftigt (se kilder).