Generalforsamling

View Calendar
17/03/2019 16:00 - 18:00
OSKK
Phone:30319360
Address: Thorslundsvej 2, 5000 Odense C

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling 2019.

Søndag den 17. marts klokken 16:00-17:00 i OSKK's lokaler på Thorslundsvej 2b, 5000 Odense C.

Dagsorden jævnfør §5 vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder aflægges beretning fra udvalgene.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Forslag til budget.
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer ), samt to medlemmer.
7. Nedsættelse af udvalg, samt valg til disse.
8. Eventuelt

Kandidater:
Formand: Trine Johst Vammen
Næstformand: Jesper Munter
Kasserer: Katja Lyng
Medlem: Jonas Daugaard
Medlem: Dig?

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.